Duurzaamheid

 

Studio Go wil graag bijdragen aan een duurzame leefomgeving

Studio Go bekijkt elke opdracht vanuit een duurzaam perspectief. Alle aspecten van het ontwerp worden hierbij belicht, zoals
situering, programmering, flexibiliteit, detaillering, materiaalkeuze, energiegebruik en bouwmethoden. Hierbij wordt gestreefd naar het leveren van hoogwaardige kwaliteit en een flexibel gebouw. Een flexibel en kwalitatief goed gebouw is duurzamer en bespaart op lange termijn kosten op het gebied van onderhoud en gebruik.

Studio Go volgt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nauwlettend en gaat continue op zoek naar innovatieve duurzame oplossingen.

 

LJMU enviro section