Langer thuis

 

Studio Go ontwerpt ‘langer thuis’ woningen¬†

Studio Go heeft veel ervaring met het ontwerpen van woningen in Londen. In Engeland bestaat al langere tijd de behoefte om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, daarom wordt bij het ontwerp van nieuwbouwwoningen veel aandacht besteed aan het levensloopbestendig ontwerpen van deze woningen, onder andere door te voldoen aan de regelgeving van ‘Lifetime Homes’.¬†Onze ervaring is dat door op voorhand na te denken over flexibiliteit van een woning je ervoor kan zorgen dat de woning ook voldoet aan de eisen van ouderen (al dan niet met een mobiele beperking) zonder hier veel extra ruimte aan kwijt te zijn. Op deze manier kunnen ouderen zo lang mogelijk in eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Gezien alle recente ontwikkelingen rondom verzorgingstehuizen is de behoefte om langer thuis te wonen ook in Nederland steeds actueler. Studio Go adviseert ontwikkelaars en gemeenten op het gebied van levensloopwoningen.
A3L